image 2

Wat is neuraaltherapie?

Neuraaltherapie is een medische benadering die lokale stoornissen van het autonome zenuwstelsel diagnosticeert en behandelt.

De neurale irritatiezones, interferentievelden genaamd, zijn elektrofysiologisch onstabiel en zenden abnormale neurologische signalen uit waarop het autonome zenuwstelsel reageert met aanpassingsprocessen die we in de conventionele gezondheidszorg " ziekteklachten" en "symptomen" noemen.

Hoe werkt neuraaltherapie (NT)?

De NT heeft alleen tot doel mogelijke irritaties van het zenuwweefsel te neutraliseren zodat de functies van de zenuwcellen, en zo ook het netwerk waartoe deze cellen behoren, weer in rust komen en het lichaam zijn zelfgenezende mechanismen kan herstellen.

In onze werkrelatie met de patiënt is zijn/haar levensverhaal van fundamenteel belang, omdat het suggereert welke ervaringen zijn/haar zenuwstelsel op specifieke punten heeft verstoord.

 

Littekens van verwondingen of ingrepen, opgelopen infecties, tandheelkundige aandoeningen en emotionele schokken zijn voorbeelden van levenservaringen die een irritatie of kwetsuur in uw zenuwstelsel kunnen veroorzaken.

Het lokale anestheticum (LA), meestal procaïne, is de enige stof die bij deze therapie wordt gebruikt. Het doel van de injectie is echter niet anesthetisch, maar diagnostisch en therapeutisch.

Onderzoek en ervaring hebben aangetoond dat de toepassing van LA in een lage concentratie de geïrriteerde focus van het zenuwweefsel kan neutraliseren, de elektrische lading van het gekwetste weefsel kan repolariseren en het celmembraan kan stabiliseren.

Zo kan een injectie van LA in de geïrriteerde punten van de zenuwstelsel het herstel van zijn (tonisch-trofische) functies mogelijk maken en op deze manier het evenwicht van het organisme positief beïnvloeden, in al zijn fysieke, mentale en psychische dimensies.

NT moet worden toegepast door artsen of tandartsen, elk volgens hun vakgebied. Dit behandelsysteem is een aanvulling op hun gebruikelijke medische behandelingen.

Agenda

Neural Therapy and Its Role in the Effective Treatment of Chronic Pain |

Local anesthetics as a therapeutic tool for post COVID-19 patients |

Neural Therapy Training |

Neural Therapy Congress Heidelberg |

Wat is Neuraaltherapie?

Neuraaltherapie (NT) is een medisch systeem om de medemens met klachten te behandelen door de verbindende en sturende functies van het zenuwstelsel, vooral die van het vegetatieve of autonome zenuwstelsel, te ondersteunen

Het lichaam en de geest zijn onafscheidelijk in de mens. Het zenuwstelsel is één van de manieren waarop emoties in het lichaam worden uitgedrukt. Alle organen en weefsels van het organisme hebben zenuwvezels waarmee hun functies kunnen worden gereguleerd en tegelijkertijd zijn alle zenuwvezels met elkaar verbonden en vormen ze een netwerk.

toa-heftiba-a9pFSC8dTlo-unsplash

Inspirerende filmpjes

Neural therapy is a medical approach that diagnoses and treats local disturbances of the autonomic nervous system.

The foci of disturbance, called interference fields, are electro- physiologically unstable and emit abnormal neurological signals to which the autonomic nervous system reacts.

 

Fotomateriaal

Nieuws & Publicaties

Neural Therapy and Its Role in the Effective Treatment of Chronic Pain

Neural Therapy Congress Heidelberg

Local anesthetics as a therapeutic tool for post COVID-19 patients

Neural Therapy for the daily practice

Hoe kan je als arts lid worden?