Belgische Vereniging Neuraaltherapie

Neuraaltherapie is een medische benadering die lokale stoornissen van het autonome zenuwstelsel diagnosticeert en behandelt.

De neurale irritatiezones, interferentievelden genaamd, zijn elektrofysiologisch onstabiel en zenden abnormale neurologische signalen uit waarop het autonome zenuwstelsel reageert met aanpassingsprocessen die we in de conventionele gezondheidszorg "ziekteklachten" en "diagnoses" noemen.

Neuraaltherapie valt onder te verdelen in SEGMENT -therapie en STOORVELD-therapie.

Neuraltherapie1

Agenda

Neural Therapy for the daily practice |

Local anesthetics as a therapeutic tool for post COVID-19 patients |

Neural Therapy Training |

Neural Therapy Congress Heidelberg |

Wat is Neuraaltherapie?

Neuraaltherapie (NT) is een medisch systeem om de medemens met klachten te behandelen door de verbindende en sturende functies van het zenuwstelsel, vooral die van het vegetatieve of autonome zenuwstelsel, te ondersteunen

Het lichaam en de geest zijn onafscheidelijk in de mens. Het zenuwstelsel is één van de manieren waarop emoties in het lichaam worden uitgedrukt. Alle organen en weefsels van het organisme hebben zenuwvezels waarmee hun functies kunnen worden gereguleerd en tegelijkertijd zijn alle zenuwvezels met elkaar verbonden en vormen ze een netwerk.

neurale-therapie-img.jpg

Inspirerende filmpjes

Neural therapy is a medical approach that diagnoses and treats local disturbances of the autonomic nervous system.

The foci of disturbance, called interference fields, are electro- physiologically unstable and emit abnormal neurological signals to which the autonomic nervous system reacts.

Fotomateriaal

Nieuws & Publicaties

Neural Therapy and Its Role in the Effective Treatment of Chronic Pain

Local anesthetics as a therapeutic tool for post COVID-19 patients

Neural Therapy Training

Neural Therapy Congress Heidelberg

Boekenkast

Bevriende verenigingen

neural-therapy-logo-image
neural-therapy-logo-image
neural-therapy-logo-image
neural-therapy-logo-image

Hoe kan je als arts lid worden?

The foci of disturbance, called interference fields, are electro - physiologically unstable and emit abnormal neurological signals to which the autonomic nervous system reacts.

Neural therapy is a medical approach that diagnoses and treats local disturbances of the autonomic nervous system.

hoe-kan-img