Over neuraaltherapie (voor artsen)

Definitie 

Neuraaltherapie (NT) is  een medische specialiteit die bestaat uit injecties van kleine hoeveelheden lokaal anestheticum (LA), voornamelijk procaïne of lidocaïne, in lage concentraties  (0,25% tot 1%), op welbepaalde plaatsen van het lichaam, met als doel een lokaal evenals een algemeen effect op het individu uit te oefenen, door het autonome zenuwstelsel (ANS) te helpen moduleren en reguleren.  

Autonoom zenuwstelsel 

Het zenuwstelsel (ZS) is een complex geheel van gespecialiseerde cellen die verantwoordelijk zijn voor het aansturen, dirigeren en controleren van de functies van het organisme. Het ZS relateert de functies en prikkels van de verschillende delen van het lichaam via de centrale, perifere en vegetatieve systemen. De huid is veruit het orgaan met het grootste aantal zenuwvezels. Op embryologisch niveau is het ectoderm de embryonale laag waaruit het grootste deel van het epitheelweefsel en ZS worden gevormd.  

Het vegetatief of autonoom zenuwstelsel (AZS) is een belangrijk onderdeel van de ZS bestaande uit een complexe reeks neuronen en zenuwbanen die de functies van de verschillende viscerale systemen van het organisme regelen, evenals de kwantiteit en kwaliteit van bloedperfusie van weefsels als reactie op hun variabele behoefte, afscheidingen uit klieren, onderhoud van de bekleding van het darmkanaal en communicatie tussen het zenuwstelsel en het immuunsysteem.  

De regulerende en coördinerende functie van het AZS omvat een bepaalde anatomische, biologische en moleculaire structuur. De drie componenten waaruit het AZS bestaat (sympathisch, parasympathisch en enterisch) vormen een functionele eenheid die antagonistische effecten op elkaar uitoefent. De balans in activiteit van sympathische en parasympathische takken speelt een sleutelrol in deze functie.  

De zenuwvezels van het ZS zijn zowel zenders als ontvangers van informatie en hun terminale takken bevinden zich in de extracellulaire matrix (ECM), een alomtegenwoordig netwerk dat cellen en weefsels omringt, waar de uitwisseling van informatie en energie tussen bloed- en lymfevaten, orgaancellen, cellen van het immuunsysteem en het bindweefselnetwerk plaatsvindt.  De ECM is op zijn beurt dominant geïnnerveerd door het sympathische zenuwstelsel (SNS). 

“Regulatie van acute reflectoire hyperinflammatie bij virale en andere ziekten door middel van een ganglion stellatum blok. Een conceptuele visie met een focus op Covid-19″, 

door Fischer L et al. Auton Neuroscience. 2022

De moleculaire mechanismen waarmee het SZS de afgifte van cytokines of immunoglobulinen door immuuncellen moduleert, de neuro-inflammatoire reflex georkestreerd door de nervus vagus door weefselbeschadiging, of het antitumoreffect van procaïne tegen sommige kankers door de specifieke remming van DNA-methylatie zijn enkele voorbeelden van het belang van het AZS.